Opravy, ladění a servis klavírů, pianin Ostrava

Ladění a opravy klavírů a pianin.

Ladění pianin a klavírů provádím přímo u klienta. Pokud to technický stav piana dovolí, vyladím na požadovanou výšku dle přání zákazníka. Je-li potřeba, mohu provést seřízení, vyčištění a také menší opravy Vašeho klavíru nebo pianina na místě.

Aktuální ceny některých operací:

  • ladění pian od  850,- Kč
  • předladění od  450,- Kč
  • sladění 2 nástrojů od  400,- Kč
  • regulace mechaniky od  300,- Kč
  • cena za 1km jízdy                           15,- Kč

Ladění klavírů.

 

Ladění (temperatura) stanovuje přesné vzdálenosti jednotlivých tónů stupnice. Ladění tak určuje frekvence jednotlivých tónů a poměry mezi nimi. Práce ladiče / intonéra spočívá v pozorném naslouchání přehrávaných tónových intervalů a změnou v napětí jednotlivých strun upravuje výšku tónů a vzájemné interference mezi příslušnými intervaly. Matematicky přesné ladění, kterého používají mnozí "také ladiči" pomocí elektronických ladiček, není pro svoji stejnotvárnost tónového zabarvení ideálním laděním. Takto naladěný klavír nevykazuje žádné rozdíly v zabarvení jednotlivých tónů. Proto takové temperované ladění není ideálem umělecky dobrého ladění. Přednosti různého tónového zabarvení jednotlivých stupnic mají všechny klavíry, které ladili rutinovaní a talentovaní ladiči podle sluchu.

Ladění zásadně provádím sluchem.

 

Generální opravy pianových mechanik.

Mechanika pianina po letech provozu ztrácí postupně přesnost a citlivost chodu. Ložiska pohyblivých dílků se postupně uvolní a způsobují pak výrazné opotřebení oplstění a okožení. V jiných případech bývá příčinou problémů oxidace osiček a zvýšený mechanický odpor v hybnosti. Velmi častým opotřebením jsou tzv. vytlučená kladíka. Většinou po několika desetiletích je potřeba provést dílenskou údržbu mechaniky. Vzhledem k tomu, že jsou značné rozdíly v technickém stavu jednotlivých nástrojů, je nutné přímé posouzení stavu a stanovit rozsah údržby konkrétního piana. Výše popsané závady a opotřebení jsou samozřejmě jen zlomkem v celkové problematice údržby klavíru.

 

Opravy laku a povrchové úpravy.

Při poškozeném laku nebo dýze korpusu umíme nahradit poškozené, případně chybějící fragmenty dýh a laku. Používáme k tomu dýhy identické s originálem, paletu nejrůznějších retušovacích vosků, mořidel a barvených tmelů. Ve finále se poškozené místo zpravidla překryje politurou nebo lakem. U moderních pian s lakem s tzv. nepřímým leskem používáme umělých pryskyřic, které se po vytvrdnutí zabrousí a vyleští tak, že původní poškození je téměř nerozeznatelné. Drobné opravy v laku jsme schopni provést u klienta doma. U celkových nebo jinak rozsáhlých oprav je nutné klavír nebo pianino převézt k nám na dílnu.

 

Opravy akustického elementu.

Více než 2/3 pian starších 40 let má nějakým způsobem poškozenou resonanční desku nebo kobylky. Za vznikem trhlin v ozvučné desce stojí obvykle příliš nízká rel. vlhkost vzduchu při specifické teplotě okolí a nebo časté změny klimatu v místnosti. Trhlina sama představuje určité potenciální riziko vzniku nežádoucích interferencí při hře na klavír. Ty se projevují obvykle chrastivým bzučením, které vzniká přímo v prasklině. Při chvění obě části desky o sebe třou a tím generují nežádoucí zvuk. Oprava resonanční desky s sebou nese demontáž strunového potahu a litinového rámu. Praskliny se vysadí „špánou", (klínem  resonančního smrkového dřeva). Následuje přebroušení, lakování speciálním lihovým lakem. Teprve poté se nástroj znovu potáhne novými strunami a kolíčky. Celá oprava je poměrně nákladná a provádí se zejména u zánovních, drahých koncertních nebo jinak vzácných nástrojů. Nástroj je nutné převézt k nám na dílnu.

 

 

 

Opravy, ladění a servis klavíru a pianin pro Moravskoslezský kraj: Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná a okolí.